Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Ultrasonografii

Rodzaj badania:

 1. Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG
 2. Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG
 3. Dopplerowskie badanie wątroby
 4. Dopplerowskie badanie - inne
 5. Dopplerowskie badanie aorty i tt biodrowych
 6. Dopplerowskie badanie gałek ocznych i oczodołów - z oceną przepływu
 7. Dopplerowskie badanie nerek
 8. Dopplerowskie badanie nerki przeszczepionej z oceną przepływów
 9. Dopplerowskie badanie nerki przeszczepionej z oceną przepływów - bad. przyłóżkowe
 10. Dopplerowskie badanie przepływowe aorty i tt kk dolnych
 11. Dopplerowskie badanie przepływowe naczyń szyjnych - tętnice
 12. Dopplerowskie badanie przepływowe naczyń szyjnych - tt i żż
 13. Dopplerowskie badanie przepływowe naczyń szyjnych - żyły
 14. Dopplerowskie badanie przepływowe żż i tt kk dolnych
 15. Dopplerowskie badanie przepływowe żż  kk dolnych
 16. Dopplerowskie badanie przetoki dializacyjnej
 17. Dopplerowskie badanie przyłóżkowe
 18. Dopplerowskie badanie ukł. wrotnego
 19. Drenaż - inny zabieg
 20. Drenaż dróg żółciowych
 21. Drenaż ropnia
 22. Drenaż torbieli
 23. Drenaż zbiornika płynowego
 24. Echokardiografia - badanie przezklatkowe klasyczne
 25. USG gałek ocznych i oczodołów
 26. USG jamy brzusznej
 27. USG miednicy małej
 28. USG moszny (jąder, najądrzy)
 29. USG moszny z badaniem dopplerowskim
 30. USG narządu ruchu( 1 staw)
 31. USG nerki przeszczepionej z ocena przepływów - bad. przyłóżkowe
 32. USG opłucnych
 33. USG położnicze
 34. USG powierzchownych węzłów chłonnych
 35. USG prostaty z oceną zalegania
 36. USG przyłóżkowe
 37. USG przytarczyc
 38. USG punkcja przestrzeni płynowej
 39. USG sutków
 40. USG szyi
 41. USG ślinianek
 42. USG tarczycy
 43. USG układu moczowego (z oceną zalegania moczu)
 44. USG zmiany przylegającej do klatki piersiowej

 

Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej