Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź

tel. 042 678 67 34
faks 042 678 67 34

Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej