Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Rodzaj badania:

 1. Angio MR - badanie uzupełniające
 2. Angio MR nn domózgowych
 3. Angio MR nn mózgowia żyły lub tętnice
 4. Angio MR nn jamy brzusznej
 5. Inne angio MR (wybranej okolicy)
 6. RM głowa:mózgowie - bez kontrastu
 7. RM głowa:mózgowie z kontrastem
 8. RM głowa: mózgowie z kontrastem + czynnościowe
 9. RM głowa: mózgowie z kontrastem + spektroskopia
 10. RM piramidy, kąty m-m z kontrastem
 11. RM oczodoły - bez kontrastu
 12. RM oczodoły - z kontrastem
 13. RM stawy skroniowo-żuchwowe - bez kontrastu
 14. RM twarzoczaszka: zatoki, szyja, podstawa czaszki, gardło - bez kontrastu
 15. RM twarzoczaszka: zatoki, szyja, podstawa czaszki, gardło - z kontrastem
 16. RM jednego odcinka kręgosłupa: szyjny, piersiowy lub lędźwiowy bez kontrastu
 17. RM jednego odcinka kręgosłupa: szyjny, piersiowy lub lędźwiowy - z kontrastem
 18. RM dwóch odcinków kręgosłupa bez kontrastu
 19. RM dwóch odcinkw kręgosłupa z kontrastem
 20. RM przysadka mózgowa - z kontrastem
 21. RM wątroba (dynamiczne) - z kontrastem
 22. RM nerki i nadnercza - z kontrastem
 23. RM trzustka, śledziona - z kontrastem
 24. RM stawy biodrowe lub kolanowe - porównawcze (2 stawy) - bez kontrastu
 25. RM stawy biodrowe lub kolanowe - porównawcze (2 stawy ) - z kontrastem
 26. RM pojedynczy staw - bez kontrastu
 27. RM pojedynczy staw - z kontrastem
 28. RM MRCP (cholangiografia)
 29. RM inne badanie z kontrastem jako doróbka
 30. RM kręgosłup pourazowy w trybie pilnym - bez kontrastu
 31. RM miednicy (stercz, narząd rodny) - z kontrastem
 32. RM miednicy (ciąża) - bez kontrastu
 33. RM narządy śródpiersia - bez kontrastu
 34. RM inne badanie bez kontrastu
 35. RM inne badanie z kontrastem
 36. RM serca bez kontrastu
 37. RM serca z kontrastem
 38. MR naczyń szyjnych z kontrastem
 39. MR naczyń mózgowych z kontrastem
 40. Konsultacja badania w RM

 

 

 

Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej